NOTEK Ydelser

Skimmelsvamp Sanering

Skimmelsvamp TEST

Specialiseret rengøring

Rengøring med højtryk

Lej en støvvæg

NOTEK's nyeste tiltag inden for Akut bygningsservice er leje og etabering af støvvægge.

Rengøring

NOTEK tilbyder også ejendomsservice, rengøring og vikarer. Gælder lille og stor erhvervsdrivende

Byggeri

Oprydning ind- og udvendige arealer  samt Affaldssortering / bortskaffelse af byggeaffald mv.